Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed pujan of Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj, Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Pujya Rameshbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed pujan of Brahmaswaroop Yogiji Mahãrãj. Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji. Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed pujan of Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai. Pujya Rameshbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Pujya Himat Swami, Rajubhai, Pujya Peterbhai and Pujya Ashokbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Pujya Himat Swami performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Rajubhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Pujya Peterbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Pujya Ashokbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Shri Vinubhai and Shri Satishbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Bhavishaben anchored the celebrations.
Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Shri Vinubhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Shri Satishbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Bhavishaben anchored the celebrations. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings.
Cake arpan rituals.
  Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings. Cake arpan rituals.  
 
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy